Juridische vermeldingen

Uitgever van de website Hôtel Saint-Géréon

Bedrijf
Adres
Telefoon
Fax
BTW-nummer
E-mail
Status
Hoofdkantooradres
Registratienummer in het RCS
Maatschappelijk kapitaal

Redacteur

De heer of mevrouw……

Hosting

Bedrijfsnaam
Adres
Telefoonnummer
Faxnummer

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, blijven alle elementen die toegankelijk zijn op de website (teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software, etc.) het exclusieve eigendom van hun auteurs, wat betreft de rechten op intellectueel eigendom of het gebruiksrecht.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van geheel of gedeeltelijk van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte methode of het gebruikte proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de website of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als inbreukmakend en kan leiden tot juridische stappen.

De op de website gereproduceerde merken en logo’s zijn gedeponeerd door de bedrijven die de eigenaars ervan zijn.

Hyperlinks

Uitgaande links
De eigenaar van de website wijst alle verantwoordelijkheid af en is niet gebonden aan de verwijzing via hyperlinks naar bronnen van derden die op het internet aanwezig zijn, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links
De eigenaar van de website staat hyperlinks naar een van de pagina’s van deze website toe, op voorwaarde dat deze in een nieuw venster worden geopend en duidelijk worden gepresenteerd om verwarring te voorkomen:

  • elk risico op verwarring tussen de site die verwijst en de eigenaar van de site
  • evenals elke tendentieuze presentatie, of in strijd met de geldende wetgeving.

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om te verzoeken om verwijdering van een link als hij van mening is dat de bronwebsite niet voldoet aan de vastgestelde regels.

Scroll naar boven